RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.15
• schodzenie się dzieci
• zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

8.15 – 8.30
• aktywne poranki – zabawy integrujące grupę
• ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00
• śniadanie

9.00 – 11.00
• zajęcia edukacyjne z całą grupą/ język angielski – czas zajęć
dopasowany do grupy wiekowej,

• zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu

11.00 – 11.30
• obiad: I danie- zupa

11.30 – 13.00
• zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
• praca indywidualna z dzieckiem
• zajęcia dodatkowe

13.00 – 13.30
• obiad: II danie

13.30 – 15.00
• relaksacja – czytanie bajek, słuchanie muzyki, zajęcia wyciszające lub odpoczynek na leżakach

15.00 – 15.30
• podwieczorek

15.30 – 17.30
• zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci:
• zajęcia dodatkowe
• porządkowanie sali po zabawie